Lietošanas noteikumi

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs (saimnieciskās darbības veicējs Ance Dandena, juridiskā adrese: Ievu iela 4a, Iecēni, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3018, tālrunis +371 26659371, e-pasts: [email protected]), no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Distances līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus (maksājuma kartes, internetbanka tiešsaistē) vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pēc apmaksas veikšanas pircējam e-pastā tiek nosūtīts pirkuma apstiprinājums.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 3 - 8 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli brīvā formā uz e-pastu [email protected]. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas fiziski atdot preci Pārdevējam Ievu ielā 4, Iecēnos, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3018, iepriekš savstarpēji vienojoties par atgriešanas veidu - personīgi, kurjers vai pakomāts. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs pats. Pārdevējs naudu par preci atgriež Pircējam, pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas kontu (bez piegādes izdevumiem) 2 darba dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas, vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Strīdu risināšanas noteikumi

Ja Pircējs un Pārdevējs nevar vienoties sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risina LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA.